PHU Kamil

Kontakt email, www
ul. Przyjazna 23
15-666 Białystok , woj. Podlaskie

Pomoc drogowa

Specjalizacje:

  • Pomoc drogowa

O nas

Auto z OCKOLIZJA?WYPADEK?POMOŻEMY!!!SAMOCHÓD ZASTEPCZY NA CZAS NAPRAWY Z OC SPRAWCYJeżeli samochód jest wykorzystywany do prowadzenia działalnościgospodarczej, dojazdu do pracy, leczenia lub innych istotnychczynności, został uszkodzony w wyniku kolizji, wypadku z winyinnego kierującego, poszkodowanemu przysługuje pokrycie kosztówwynajęcia pojazdu zastępczego na koszt firmy ubezpieczeniowejsprawcy kolizji.Warunkiem zwrotu kosztów jest udokumentowanie, że uszkodzony pojazdjest niezbędny poszkodowanemu i jego brak spowoduje określonestraty finansowe, zdrowotne lub moralne.Przed wynajmem należy złożyć w firmie ubezpieczeniowej sprawcyoświadczenie o przykładowej treści:Dotyczy nr…... Oświadczam, że w związku z uszkodzeniemprzez Państwa Klienta mojego samochodu (samochodu należącego domojej firmy) służącego do pracy / dojazdu do / prowadzeniadziałalności / leczenia, jestem zmuszony(a) wynająć pojazdzastępczy na czas naprawy.Kopia składającego oświadczenie powinna zostać złożona na dziennikw firmie ubezpieczeniowej (podbita pieczęcią firmyubezpieczeniowej z datą przyjęcia).W przypadku likwidacji szkody korespondencyjnie, oświadczenie takienależy przesłać firmie ubezpieczeniowej listem poleconym zapotwierdzeniem odbioru.Firmy ubezpieczeniowe najczęściej nie informują poszkodowanych oprzysługującym im prawie do pojazdu zastępczego lub próbują z górynarzucić warunki wynajmu, tzn. wysokość stawek oraz długość wynajmu(tzw. technologiczny czas naprawy).Zgodnie z prawem, firma ubezpieczeniowa nie może nakazaćposzkodowanemu korzystania z usług konkretnej firmy, a więc iokreślić stawki, za jaką można wynająć auto zastępcze. Jedynymograniczeniem jest wymóg wynajmu pojazdu tej samej lub niższejklasy, jednak zawsze w firmie, którą poszkodowany sam wybierze i zastawkę obowiązującą u wynajmującego. Nie może ona odbiegać odśredniej ceny obowiązującej na rynku.Zgodnie z Kodeksem Cywilnym, art. 361, firma ubezpieczeniowa wzakresie OC, zobowiązana jest zaspokoić roszczenia poszkodowanego wtakim stopniu, aby nie odczuwał żadnych strat związanych zzaistnieniem szkody.Dlatego pokrycie tak podstawowego kosztu jak wynajem autazastępczego nie jest żadnym przywilejem, ale obowiązkiemfirmy ubezpieczeniowej.Wychodząc naprzeciw poszkodowanemu w kolizji lub wypadkuwłaścicielowi pojazdu, po ówczesnym uzyskaniu zgodypisemnej/mailowej, organizujemy BEZGOTÓWKOWO SAMOCHÓDZASTĘPCZY.Pomagamy w załatwieniu wszystkich formalności z uzyskaniemsamochodu zastępczego na czas naprawy.